2013. november 28., csütörtök

Van az úgy...

...hogy mindennel haladni kéne és semmi se megy...

Kötni kéne, írni kéne, főzni kéne, de a tanulnivaló az első, az pedig halomban áll...


2013. november 21., csütörtök

Hiányzol, mama...


" Nem csak bekerült a kezdő 11-be, hanem meg is nyerte a mérkőzést! Most ott fenn lógatja a lábát, és szurkol nektek: Hajrá, gyerekek! "

Köszönöm, János atya! 


2013. november 19., kedd

Árpádházi Szent Erzsébet


10Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. 11Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. 12Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. 13Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel. 14Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földről szállítja az élelmet.15Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval.16Szántóföld után néz és meg is szerzi, szőlőt telepít a keze munkájából. 17Jól körülköti derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának. 18Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki lámpája. 19Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót. 20Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. 21Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta kettős ruhával, 22és takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú. 23Férjét a kapuknál igen nagyra tartják, hogyha tanácsban ül az ország véneivel. 24Ingeket is készít és eladja őket, öveket is árul a kereskedőnek. 25Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé. 26Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvéről. 27Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere. 28Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri: 29„Sok asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit!” 30Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. 31Magasztaljátok keze munkájáért, a városkapuknál dicsérjék tetteit! 
(Péld. 31, 10-31)

A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, és az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hozva együtt menjenek feléd!
(Fohász a Zsolozsmából)

Életéről itt olvashatunk.
A kép innen van.

2013. november 17., vasárnap

Jutalom

Mivel a héten egy nagy munka végére értem, a vizsgafelkészülés előtt megengedtem magamnak egy turbókötést. Turbó, mert kb 3 óra alatt készen volt, amibe az is beletartozik, hogy szenvedtem a pompommal :D


Barka Szerpentin fonal Farsang színben
8 mm-es tű
A minta innen van.

2013. november 14., csütörtök

Otthon

Sokak számára az otthon a béke szigete, az a hely, ahol nyugtot lel a szív, ahol önmaga lehet, mert nem kell megjátszani semmit.

Ez nálunk nem így van.

Mivel nincs munkám, itthon vagyok.
De ez nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit... könyvet írok és tanfolyamra járok. A leadási határidő a nyakamon van, a vizsgák pedig szinte a küszöbön állnak.

A többiek mégis azt hiszik, hogy nem csinálok egész nap semmit. Ha hazajönnek és még nincs kész a vacsora vagy nincs elmosogatva, esetleg egy kicsit kupi van, akkor csak szánakozva néznek rám, hogy még erre sem vagyok képes. A rosszabbik eset, mikor a fejemhez is vágják, hogy én itthon vagyok egész nap, nincsen semmi dolgom, hogyhogy még nem vagyok készen. Mint ma.

Jó dolog, ha az embernek családja van... tényleg. És nem akarom őket bántani...
Tudom, hogy szűkösen vagyunk. Azt is tudom, hogy a békés együttélés miatt tudnunk kell kompromisszumokat kötni.
Csakhogy nem szeretnék mindig én lenni a megalkuvó fél...

Általában örömre tudom fordítani a rossz dolgokat az életemben. De most nem megy. Nem tudom, hogy mit kéne tennem...

2013. november 8., péntek

Zene váratlanul

Nagy kedvenceim a zenés flash mob-ok. Addig, amíg nem leszek részese egynek, álljon itt néhány azok közül, amiken szerettem volna ott lenni...2013. november 7., csütörtök

A felhők fölött...

Van az úgy, hogy "az élet sz@r dolog.."

Mikor mindennel csúszik az ember...

Mikor nem számíthat a testvérei segítségére...

Olyankor hallgatni kell Patsy-re... És pöttyösre kell lakkozni a körmöket :D2013. november 2., szombat

Isten éltessen, Szívem!


Reményik Sándor: Egy lélek állt...


Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett 
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld, 
És keserűn kelt ajkán a "miért"
Mikor az Isten intett neki: "Készülj!


Valaki ott lenn meg akar születni, 
Neked szőtték e színes porhüvelyt: 
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod, 
Öröktől fogva te vagy kiszemelve, 
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"


S szólt a lélek: "Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? 
Mit vétettem, hogy le kell szállanom, 
S elhagynom búsan és reménytelen 
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom, 
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,


A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát? 
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére, 
S láng, mely üveg alól is égig ér: 
Mit vétettem, hogy bezársz engemet 
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!"


És szólt az Isten szigorún: "Elég! 
A törvény ellen nincsen lázadás! 
Ha milliók mentek panasztalan, 
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár: 
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!"


S az Ige alatt meggörnyedt a lélek. 
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: "Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még; 
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt, 
Szerettük egymást véghetetlenül, 
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet, 
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot." 
S felelt az Úr:
"Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod."