Advent 2015
Szerda

Erzsébet és Zakariás a János nevet akarják adni a gyermeknek...a "Jechonan" név jelentése ugyanis az, hogy "Isten irgalmas", és ez rávilágít arra, hogy ő mindig megelőzi az embert irgalmas szeretetében, jótéteményeiben. A Megváltót ő küldi el közénk, nem érdemeink alapján, sőt bűneink és elfordulásaink ellenére. Isten mindig zavarba hoz szeretetével. Ez a szeretet megnyitja a lezárult ajkakat és a bezárult szíveket. Élővé teszi az élettelent. Föltámaszt minden megholtat. Akarod ezt a szeretetet? Már a tiéd! (Adoremus - Földi István atya)
Kedd

Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. (Lk 1,50)
Hétfő

"Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,4) Ismétlem, Isten érted lett ember. Örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az időbe. Sohasem szabadultál volna meg a bűnös testtől, ha ő fel nem ölti a bűnös test hasonlóságát. Örökre hatalmában tartana a nyomorúság, ha ő nem lett volna irgalmas. Nem éledhettél volna újra, ha ő meg nem segítene. Elvesznél, ha ő el nem jött volna." (Szent Ágoston)
Advent IV. vasárnapja

Zsidó testvéreinknél szokás, hogy nagyobb ünnepeken egy terítékkel többet tesznek az asztalra, mert várják a Messiást, akit az Isten megígért. Látom, a testvérek  itt elől sok helyet szabadon hagytak...biztos tudják, hogy az Úr érkezésére várunk. Gondolkodjunk el azon, hogy például a mai ebédnél mi vajon merünk egy tányérral többet kitenni? Vagyunk- e elég bátrak? Ha betoppan az Úr, merünk-e vele tartani? Vagy túlságosan ragaszkodunk a földi, anyagi dolgainkhoz? Várjuk őt? (János atya)
Szombat

Isten szeret engem. Gyönyörűnek tart akkor is, ha hosszú a hajam, vagy ha borostás vagyok... Az Isten szeret gyönyörködni bennünk. (János atya)
Péntek

Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül, neve lészen Emmánuel = Velünk az Isten. (Éneklő Egyház 506)
Csütörtök

B: Miért olvassuk ilyenkor Jézus nemzetségtábláját? Nem értem...
J.a.: Azért, mert ez mutatja meg nekünk, hogy az Isten valóban emberré lett. A zsidóknál ez nagyon fontos dolog volt, a származás. A zsidókból lett keresztényeknek Máté evangelista ezzel igazolta, hogy Jézus valóban az a Messiás, akire vártak. Hogy Dávid házából származott. Ugyanakkor vannak a felsorolásban mindenféle pogányok, nők...az Isten mindenkihez eljött. Nem csak a zsidókhoz, nem csak a férfiakhoz, hanem a pogányokhoz, az utcanőkhöz is. Mindenkihez.
Szerda

Ne sokat latolgasd, ki van veled, ki ellened; azon lágy, azzal törődj, hogy Isten veled legyen mindenben, amit teszel. Legyen tiszta a lelkiismereted, akkor Isten lesz erős védelmeződ. Márpedig akit Isten segíteni akar, annak nem árthat senki gonoszsága. (Krisztus követése)
Kedd

Nem lusta vagy, hanem fáradt. Ezért nem hülyeség az, hogy naponta mehetsz szentmisére. Hogy naponta áldozhatsz. Hogy eljöhetsz gyónni. Mert nagyon hamar elveszi az erődet a világ. Az emberek azt gondolják, hogy van az az életük, amikor szabadságon vannak, van, amikor templomba mennek, és vannak a hétköznapok. De nem. Egyféle életet élhetsz csak, és azt az Úristen már megmutatta, hogyan. Neked kell döntened. (János atya)
Hétfő

A mélyre ható tekintetű ember nem csak nézni, hanem látni is szeretne. Szeretnél a dolgok mélyére látni, szeretnéd a lényegeset észrevenni?...Mersz-e mélyen magadba nézni? A várakozás örömét összekacsoltad-e az őszinte bűnbánattal? Bátorság! Ő már elindult feléd! (Adoremus - Földi István atya)
Advent III. vasárnapja

"Mester, mit tegyünk?" - "Ne követeljetek többet, mint ami jogos" - szól a vámosokhoz. "Senkit ne bántsatok és meg ne zsaroljatok, - felelte a katonáknak - és elégedjetek meg a zsoldotokkal." Ezt a két megvetett foglalkozást is át tudja járni a szeretet. Keresztelő János nem kér nagy tetteket, csak a rászorulók iránti nagylelkűséget és becsületes munkát. Életemben, munkámban mikor gyulladnak betlehemi fények? A rohanásomban tudok-e megállni? Tudok-e elcsendesedni, hogy békességgel teljek el a mai zajos világban? (Adoremus - Földi István atya)Szombat

"Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért." (Fil 4, 5-6)
Péntek

"Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai." (Iz 48, 17-18)

Mikor került bajba Dorothy meg a többiek? Amikor letértek a sárga köves útról. Ezt az egyetlen utasítást kapták, még sem tartották be. Mi is letérünk az útról. Mindig. Aztán csodálkozunk, ha kapunk egy pofont. Akkor morgolódunk, meg hibáztatjuk az Istent. Majd visszatérünk az útra. Jó esetben. (János atya)
Csütörtök

"Ne félj! Én megsegítelek...Én magam vagyok a te gyámolod." (Iz 41, 13-14)
Szerda

"Ki alkotta mind a csillagokat? ...megszámolja őket, és nevén szólítja valamennyit." (Iz 40,26) 
Kedd

"Isten...Jézusnak és Keresztelő Jánosnak angyal által ad nevet. Máriának nem adott nevet, nem küldött angyalt, nem nyilvánította ki látomásban szándékát. Elfogadta, ahogy szülei elnevezték őt. Ha Fia édesanyjánál Isten nem tartotta szükségesnek a különleges beavatkozást, miért várod annyiszor, hogy Isten beavatkozzon életedbe? Figyeld a dolgok mindennapi menetét, és meglátod, hogy Isten azzal a ráfigyeléssel és szeretettel intézi azokat, mintha különösképpen belenyúlna azok irányításába." (Adoremus - Földi István atya)
Hétfő

"Az isteni irgalmasság nem a gyöngeség, mint inkább Isten mindenhatóságának a jele...Isten az emberi történelemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, szentnek és irgalmasnak mutatkozik." (Ferenc pápa)
Advent II. vasárnapja

"Jézus ma sem zajjal, rendkívüliséggel jön feléd, hanem az enyhe szellő érintésével és a harmat érintésével. Testvérem, elhordtad már a lelkedből a "bűn-hegyeket"? A lelki élet üres "völgyeit" feltöltötted-e imádsággal? Életed "göröngyeit" kisimítottad-e? Ő már közel jött hozzád, egészen közel, mert Emmanuel!" (Adoremus - Földi István atya)
Szombat

"Szeretném elmondani nektek, én hogyan olvasom az én régi Szentírásomat. Legtöbbször elolvasok belőle egy kis részt, majd leteszem és engedem, hogy az Úr nézzen. Nem én nézem az Urat, hanem Ő néz engem. Ő ott van. Engedem, hogy rám tekintsen. És érzem – nem szentimentalizmus ez –, mélyen érzem a dolgokat, melyeket az Úr mond nekem.
Néha nem beszél. Akkor nem érzek semmit, ürességet érzek, nagy ürességet… Azonban türelmesen ott maradok, és várok, olvasok és imádkozom. Ülve imádkozom, mert fáj, ha térdelek. Néha elalszom imádság közben. Ám ez nem számít. Egy gyermek vagyok, aki az Atyjával van, ez az ami számít." (Ferenc pápa)Péntek

"Jézus már ott van a szívükben..." (János atya)Csütörtök

"Amikor nem tudsz nagy léptekkel haladni az Istenhez vezető úton, elégedj meg kicsiny lépéseiddel és várj türelemmel, amíg majd futni tudsz vagy inkább repülni. Jó gyermekem, fogadd el, hogy most még csak kis méhecske vagy..." (Pio atya)Szerda

"Jóságod és irgalmad nyomon követ
életemnek minden napján." (Zsolt 23,6)Kedd

"Megmosolyogtató elképzelni, amit Izajás próféta ír ("...a tehén és a medve együtt legelnek..."), hiszen mindez annyira lehetetlennek tűnik. Izajás azonban megpróbálta elképzelni, milyen lehet a mennyország, ami után mindannyian vágyakozunk, de nem tudjuk, milyen lehet. Már nagyon sokszor nekifogtunk, hogy megteremtsük a mennyországot itt a földön, de mindig pokol lett belőle, mert a mennyországhoz az Istenre van szükség." (Zoli atya)Hétfő

" Az örökkévalóság elkezdődött! Isten azt szeretné, hogy szeretetben éljünk, hogy jól érezzük magunkat a földön, szeressük egymást, hogy minden nap örömteli legyen az életünk. És hiszem azt, hogy Isten nem kér lehetetlent; hiszem, hogy nekünk minderre lehetőségünk van. Mernünk kell elindulni ezen az úton - és biztosra veszem, hogy célba fogunk érni. " (Böjte Csaba gondolatai)Advent 1. vasárnapja

"A földi uralkodók jönnek-mennek, Jézus Krisztus az egyetlen, aki jön. Soha nem megy, mindig csak jön felénk. Rá várunk az adventi időben." (András atya)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése